Binderveld

Een sterke vrouwenhand.
B

inderveld wordt voor het eerst genoemd in 1135 en blijft sinds de veertiende eeuw eigendom van slechts twee opeenvolgende families: van Hamal (+/-1400-1525) en de Copis (1525-1722).

Behorende tot het Graafschap Loon wordt Binderveld gedurende de zeventiende eeuw vaak getroffen door voorbij trekkende en plunderende troepen: Kroatische huurlingen onder Jan van Weert (1635), Hollandse troepen (1637), Soldaten van Lotharingen (1654). Telkens wordt ook het omwalde kasteel geplunderd en deels verwoest. In 1728 brandt het kasteel volledig uit na een ongeluk.

N

a het overlijden van Hieronymus de Copis in 1722 kent de bezitsgeschiedenis van de heerlijkheid een vrij ingewikkeld verloop. De weduwe van de kinderloze Hieronymus, Joanna de Coloma, hertrouwt binnen het jaar met Joseph (baron) le Roy. Deze laat in 1728 het huidige kasteel optrekken.

Wanneer Joanna in 1741 overlijdt, hertrouwt haar echtgenoot één jaar later met Maria Elisabel Arrazola de Oñate, op haar beurt weduwe van Joseph de Succa, Heer van Bouverie en Willecom. Hoewel de baron nog andere erfgenamen in de familie heeft, zal Maria de heerlijkheid en het kasteel in volle eigendom erven wanneer Joseph in 1766 overlijdt.

D

eze ongewone overgang wordt vastgesteld in het huwelijkscontract. Vreemd genoeg wordt  dit nooit geregistreerd bij de schepenbank van Binderveld, tot Maria vlak voor de dood van haar echtgenoot de schepenen hiertoe persoonlijk verzoekt.

46 Regels van het 58 regels tellende huwelijkscontract laten in niet mis te verstane bewoordingen blijken dat alle rechten, eigendommen en aanspraken bij overlijden van Le Roy onomkeerbaar en in volle eigendom naar Maria zullen gaan. Opmerkelijk is ook dat de ondertekenende ambtenaar/getuige van dit contract Guilliaume François van den Berghe (Graaf) de Limminghe is; Maria’s biologische én aangetrouwde neef.

In hoeverre dit bijzonder onevenwichtig contract daadwerkelijk in 1742 wordt opgesteld, valt moeilijk te achterhalen. Wel staat vast dat het van Maria Arrazola de Oñate erfvrouwe maakt van de heerlijkheden Binderveld en Libertange en eigenares van verschillende goederen in Brussel, Antwerpen en Nijvel.

M

arie trouwt op 2 juni 1777 voor een derde keer, met François (baron) de Nicolartz. Tot op dat moment is ze elf jaar lang zelf Vrouwe van Binderveld en Libertange geweest. Maar ook na het huwelijk houdt ze de teugels stevig in handen. Haar nieuwe echtgenoot wordt niet de nieuwe Heer en haar testament schuift in 1788 de heerlijkheid niet door aan haar echtgenoot of kinderen uit het eerste huwelijk, maar aan haar nichtje Jeanne Isabelle.

Jeanne Isabelle, de nieuwe Vrouwe van Binderveld, trouwt in 1791 op haar beurt met Herbert de Succa. Een kleine consolidatie van de familiezaken vindt plaats en het overslaan van Maria’s kinderen wordt rechtgezet, want Herbert is zoon van Robert de Succa: Maria’s enige overlevende zoon.

Lang blijft Jeanne’s verhaaltje echter niet duren. Eén maand na haar bevalling van Louis de Succa overlijdt ze aan kraambedcomplicaties. Haar zoon zal later, als post-Ancien Régime citoyen, geen al te goede beurt maken. Hij heeft moeite zijn plaats in de nieuwe constellatie te aanvaarden -hoewel hij zelf pas na 1794 geboren werd- , en schoffeert niet alleen voortdurend de bevolking maar neemt het ook niet zo nauw met de huwelijkstrouw.

Contacteer Ons

Heeft u zelf nog bijkomende vragen of informatie? Neem dan via dit formulier contact met ons op!

Not readable? Change text. captcha txt