Epitaaf Jean-Jacques Arrazola de Oñate (1615-1688) zoals thans aanwezig in de Kathedraal van St.Michiel en St.Goedele te Brussel.

Commissariaat-Generaal voor ’s Lands Wederopbouw, KIK-IRPPA n°20014757, 1942

Related Projects